INTERNET CÁP QUANG

Bảng Giá Cước Toàn Quốc

Gói Cước Net 1
165,000đ
Tốc độ: 30Mbps
 • Miễn phí lắp đặt.
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí.
 • Giá cước áp dụng 59 tỉnh/thành phố (trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh).
Đăng ký ngay
Gói Cước Net 2
180,000đ
Tốc độ: 40Mbps
 • Miễn phí lắp đặt.
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí.
 • Giá cước áp dụng 59 tỉnh/thành phố (trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh).
Đăng ký ngay
Gói Cước Net 3
210,000đ
Tốc độ: 55Mbps
 • Miễn phí lắp đặt.
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí.
 • Giá cước áp dụng 59 tỉnh/thành phố (trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh).
Đăng ký ngay
Gói Cước Net 4
260,000đ
Tốc độ: 70Mbps
 • Miễn phí lắp đặt.
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí.
 • Giá cước áp dụng 59 tỉnh/thành phố (trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh).
Đăng ký ngay
Gói Cước Net 5
430,000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Miễn phí lắp đặt.
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí.
 • Giá cước áp dụng 59 tỉnh/thành phố (trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh).
Đăng ký ngay
Truyền hình HD
50,000đ
150 Kênh HD
 • Miễn phí lắp đặt.
 • Trang bị đầu thu HD miễn phí.
 • Giá cước áp dụng 59 tỉnh/thành phố (trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh).
Đăng ký ngay
Combo Net 1
215,000đ
Tốc độ: 30Mbps
 • Miễn phí lắp đặt.
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí.
 • Giá cước áp dụng 59 tỉnh/thành phố (trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh).
Đăng ký ngay
Combo Net 2
230,000đ
Tốc độ: 40Mbps
 • Miễn phí lắp đặt.
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí.
 • Giá cước áp dụng 59 tỉnh/thành phố (trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh).
Đăng ký ngay
Combo Net 3
260,000đ
Tốc độ: 55Mbps
 • Miễn phí lắp đặt.
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí.
 • Giá cước áp dụng 59 tỉnh/thành phố (trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh).
Đăng ký ngay
Combo Net 4
310,000đ
Tốc độ: 70Mbps
 • Miễn phí lắp đặt.
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí.
 • Giá cước áp dụng 59 tỉnh/thành phố (trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh).
Đăng ký ngay