gói cước lắp đặt internet viettel
gói cước di động viettel

Bảng giá các gói cước

HOME
165,000đ
Tốc độ: 100Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
SUN 1
180,000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
SUN 2
229,000đ
Tốc độ: 250Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
STAR 1
210,000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
STAR 2
245,000đ
Tốc độ: 250Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
CBO HOME
185,000 - 215,000
Tốc độ: 100Mbps
 • Có đầu thu/ Không đầu thu
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
CBO SUN 1
200,000 - 230,000
Tốc độ: 150Mbps
 • Có đầu thu/ Không đầu thu
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
CBO SUN 2
249,000 - 279,000
Tốc độ: 250Mbps
 • Có đầu thu/ Không đầu thu
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
CBO STAR 1
230,000 - 260,000
Tốc độ: 150Mbps
 • Có đầu thu/ Không đầu thu
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
CBO STAR 2
265,000 - 295,000
Tốc độ: 250Mbps
 • Có đầu thu/ Không đầu thu
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay

Sản phẩm nổi bật

Một số sản phẩm nổi bật của Viettel Quảng Ngãi

Giải pháp nổi bật

Một số giải pháp nổi bật của Viettel Quảng Ngãi

Kênh truyền

Một số kênh truyền nổi bật của Viettel Quảng Ngãi

Tin tức - bài viết