gói cước lắp đặt internet viettel
gói cước di động viettel

Bảng giá các gói cước

ECO6
165,000đ
Tốc độ: 80Mbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
FAST 1
185,000đ
Tốc độ: 100Mbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
FAST 2
189,000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
FAST 3
229,000đ
Tốc độ: 250Mbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
FAST 4
290,000đ
Tốc độ: 300Mbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
MESH 1
229,000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
MESH 2
255,000đ
Tốc độ: 250Mbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
MESH 3
299,000đ
Tốc độ: 300Mbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
CAMERA
850,000đ
Camera HC2
 • Miễn phí lắp đặt
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Bảo hành chính hãng 12 tháng
Đăng ký ngay
DI ĐỘNG
160,000đ
Gói V160K
 • 3GB/ ngày (90GB/ tháng)
 • Miễn phí 60 phút ngoại mạng
 • Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng
Đăng ký ngay

Sản phẩm nổi bật

Một số sản phẩm nổi bật của Viettel Quảng Ngãi

Giải pháp nổi bật

Một số giải pháp nổi bật của Viettel Quảng Ngãi

Kênh truyền

Một số kênh truyền nổi bật của Viettel Quảng Ngãi

Tin tức - bài viết